Buradasınız

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilecek Personel Sınavı İlanı

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilecek Personel Sınavı İlanı

SINAV İLANI

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Personelin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar’da yer alan kriterler çerçevesinde, Başkanlığımız bünyesinde teşkil edilen Tespit Komisyonunun incelemeleri tamamlanmış olup, kesin sonuçlara göre, söz konusu Usul ve Esasların ilgili maddeleri ile Gelir İdaresi Başkanlığının 08.03.2018 tarih ve E.30368 sayılı yazısı gereği Başkanlığımız Sınav Kurulunun 12.03.2018 tarihli kararına istinaden yapılacak olan sözlü sınava ilişkin açıklamalar aşağıdadır.

 

İlan olunur. 12.03.2018

 

  Açıklamalar: 

   

  1. Söz konusu sözlü sınav 19.03.2018 tarihinde Saat: 10:00 da 4 üncü katta bulunan Başkanlığımız eğitim salonunda yapılacaktır. 
  2. Başvuruları "kabul edilen" kişilerin göreve başlatılmaları için gerekli olan "güvenlik  soruşturması ve arşiv araştırması" sonuçları henüz tamamlanmamış olup Başkanlığımız,  ilgili kurumdan gelecek neticelere göre ilave değerlendirme yapma hakkını saklı  tutar.
  3. Sınava girmeye hak kazanan kişilerin, sözlü sınava gelirken sorulması durumunda sınav kuruluna ibraz edilmek üzere yanlarında geçerli bir kimlik belgesi getirmeleri gerekmektedir.
  4. Bu ilan tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  5. Sınav sonuçları Başkanlığımız İnternet Sayfasında ilan edilecektir. 

SIRA NO

ADI SOYADI

T.C.KİMLİK NO

GÖREVİ

1

FATİH SAYIN

100*****444

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

2

OSMAN KÖROĞLU

104*****576

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

3

A.SONER ÖZGÜNDOĞDU

449*****940

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

4

HALİL İŞİK

286*****386

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

5

HALİT KÖROĞLU

224*****046

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

6

ÜMİT TOPÇU

204*****118

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

7

RAMAZAN ÇİFTÇİ

386*****278

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

8

HASAN ÜZER

298*****900

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

9

ERHAN BUDAK

320*****316

TEMİZLİK GÖREVLİSİ