Buradasınız

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilecek Personel Sınav Sonuç İlanı

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilecek Personel Sınav Sonuç İlanı

SINAV SONUÇ İLANI

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Personelin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 13 ve 14 üncü maddeleri ile Gelir İdaresi Başkanlığının 08.03.2018 tarih ve E.30368 sayılı yazısı gereği Başkanlığımızda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına atamalarının yapılabilmesi için Valilik Makamından alınan 12/03/2018 tarih ve 6088 sayılı Olur ile oluşturulan Sınav Kurulu tarafından 19.03.2018 tarihinde yapılan sözlü sınav sonucuna ilişkin açıklamalar aşağıdadır.

 

İlan olunur. 19.03.2018

 Açıklamalar:

  1. Başkanlığımızca yapılan sözlü sınavda başarılı olan kişilerin göreve başlatılmaları için gerekli olan "güvenlik  soruşturması ve arşiv araştırması" sonuçları henüz tamamlanmamış olup Başkanlığımız, ilgili kurumdan gelecek       neticelere göre ilave değerlendirme yapma hakkını saklı  tutar.
  2. Bu ilan tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

NO

ADI SOYADI

T.C.KİMLİK NO

GÖREVİ

SONUÇ

1

FATİH SAYIN

100*****444

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

BAŞARILI

2

OSMAN KÖROĞLU

104*****576

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

BAŞARILI

3

A.SONER ÖZGÜNDOĞDU

449*****940

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

BAŞARILI

4

HALİL İŞİK

286*****386

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

BAŞARILI

5

HALİT KÖROĞLU

224*****046

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

BAŞARILI

6

ÜMİT TOPÇU

204*****118

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

BAŞARILI

7

RAMAZAN ÇİFTÇİ

386*****278

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

BAŞARILI

8

HASAN ÜZER

298*****900

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

BAŞARILI

9

ERHAN BUDAK

320*****316

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

BAŞARILI