Buradasınız

Kamu Hesapları Bülteni (AĞUSTOS/2017)

Kamu Hesapları Bülteni (AĞUSTOS/2017)

CARİ DÖNEM TAHAKKUK/TAHSİLAT GERÇEKLEŞMELERİNİN BİR ÖNCEKİ YIL MUKAYESESİ

AĞUSTOS 

YILLAR

TAHAKKUK

TAHSİLAT

TAHSİLAT/

TAHAKKUK

 ORANI (%)

GENEL BÜTÇE
GELİRLERİ

2016

1.171.165

597.788

51,0

2017

1.407.389

692.886

49,2

 

 

 

 TEMMUZ

YILLAR

TAHAKKUK

TAHSİLAT

TAHSİLAT/TAHAKKUK ORANI (%)

VERGİ GELİRLERİ

2016

859.167

534.055

62,2

2017

1.043.780

626.011

60,0

 

ERZURUM İLİ SON ÜÇ YILLIK TAHAKKUK/TAHSİLAT GERÇEKLEŞMELERİ

                                                                                                                   .000 (TL)

YILLAR

TAHAKKUK

TAHSİLAT

TAHSİLAT/ TAHAKKUK   
ORANI (%)

2014

TÜM GELİRLER

1.172.359

735.615

62,7

VERGİ GELİRLERİ

882.957

636.034

72,0

2015

TÜM GELİRLER

1.323.538

822.840

62,2

VERGİ GELİRLERİ

1.021.936

738.076

72,2

2016

TÜM GELİRLER

1.633.549

980.757

60,0

VERGİ GELİRLERİ

1.265.920

881.336

69,6

Undefined